საკადრო მომსახურება

ნებისმიერი სახის საკადრო მომსახურებასთან დაკავშირებული კონსულტაცია;

შრომითი ხელშეკრულებების, ბრძანების, შეტყობინებების მომზადება;

ნორმატიული აქტების შედგენა;

კონსულტაცია თანამშრომლების აყვანის ან თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ.

მისამართი

თბილისი, ა. კერესელიძის №12, მეგალაინის ბიზნეს ცენტრი III სართული
ოფისი №12

კონტაქტი:

ფოსტა: info@ntconsulting.ge 
ტელ: +995 591 05 41 91 
ტელ: +995 557 30 55 30